http://pvp24.com/shunshouqianyang/60/

如订婚男女到了婚娶年龄还活着

  吉利彩票注册网址华人彩票账户登录网址彩票主管qq台湾出名的汗青小说家高阳,著有《印心石》一书,讲的是官至两江总督的陶澍的婚姻故事。

  陶澍幼时,他父亲的一位刘姓伴侣将女儿许配给他。古代订亲在民间习惯法上很是庄重,如订亲男女到了婚娶春秋还活着,一般不克不及毁约。可陶澍少年时其父切身死,家庭中落,他第一次乡试没考及第人,刘家不情愿将其令媛蜜斯嫁给陶家刻苦,而刚好同县的富户吴家向刘家的令媛蜜斯求亲。刘家父亲于是搞了个瞒天过海,李代桃僵,将自家蜜斯的梅香认作义女,嫁给了陶澍,亲生女儿则嫁吴家。谁晓得若干年后,陶澍飞黄腾达,代蜜斯出嫁的丫鬟封一品诰命,而嫁进吴家的刘蜜斯则家族败落,夫死子亡,伶丁孤立。

  陶澍于乾隆四十三年十一月三十日(1779年元月17日)出生湖南安化县小淹镇的陶家湾。他的父亲陶必铨是本地出名的学者,却加入多次科考落选,终身以教私塾糊口。陶家日子贫苦不假,陶必铨受聘外出设馆授徒时,只能带着长子陶澍在身边读书,而把其他儿女留在家里跟着母亲干农活。

  考诸陶澍年表,乾隆六十年(1795年),陶澍加入县学测验,得补邑诸生。嘉庆三年(1798年),陶澍与安化县一都河曲溪人黄德芬(小说家将黄姓改成刘姓也能够理解)成婚。其时陶必铨还健在。嘉庆五年(1800年),陶澍随父赴长沙加入湖南乡试,父亲落选而陶澍高中。嘉庆七年(1802年)春,陶澍在京加入壬戌科会试,中进士。晓得嘉庆十年,陶澍在翰林编修的任上,陶必铨才病逝。

  虽然陶澍成婚时家道已中落,但父亲是其时安化出名的儒生,也可说是处所名人,女方是不敢悔婚的。那么有没有可能让梅香假充蜜斯出嫁呢?以常情度之,很难。黄家也只是小康之家,并非天井深深的公侯之家,两家在统一个县,该当相互知根知底,让梅香假充蜜斯嫁给曾经是秀才的陶澍,纸包不住火,一旦露馅,那麻烦很大。古代两家婚配,以小妾所生的女儿假充正室所生,都为社会言论所不容,况且是梅香。

  那么,这个说法是怎样出来的呢?最权势巨子的来历是清代梁恭辰的《北东源笔录》,梁恭辰的父亲梁章钜和陶澍是同年,亦是道光朝名臣。其文载:

  陶文毅公前两江制府安化陶文毅公,与家大报酬壬戌同榜进士,同官京师,最相契厚,两家内眷时有交往。

  先母郑夫人尝语余曰:“陶家年母右手之背有凸起一疣,问其故,则蹙然曰:‘我身世寒微,少常操作,此手为磨柄所伤耳。’”「先母亦不敢诘问其详。后家大人闻于楚南知好云,文毅少极贫,初聘同邑黄氏女。有财主吴姓者,闻黄女姿色,谋夺为其子后妻,以厚利咱黄翁。黄顿萌异志,迫公退婚,公不成,黄女之母亦不肯。而女利吴之富,意已决,又其父掌管甚力,遂誓不适穷生。家有养婢愿以身代,女之母许之,文毅亦安然受之,初不相疑,即今之膺一品夫人诰命者也。后吴姓恃富,又占曾姓田,两相譬斗。吴子被欧死,吴翁亦继卒。族中欺黄女寡弱,侵吞其田产殆尽。时文毅已贵要,以丁外忧归里,始悉其颠末,怜黄女在窘乡,赠之五十金。黄女愧悔欲死,口抱钱庄泣而不忍用,旋为偷儿窃去,忿而自缢:闻文毅今尚每年周恤其家不倦云。

  按此事传说风闻情节小有岐互,而大致则同。忆文毅与家大人同官吴中时,白文定公士彦由浙江学政还朝,亦壬戌同年也。舟过姑苏,同官演剧,公觞之,订婚令演《双冠诰》,文毅至泪承睫不克不及忍。订婚密语家大人曰:“此我失检,忘记云汀家亦有碧莲姊也。”是日,上下观剧者百十人,无不目注文毅者,众口喧传其事,益信。

  这则笔记是高阳的小说所本,但此乃孤证,又是作者记录父母的闲谈,未必可托。<